Opel demonštroval kooperatívnu vysoko automatizovanú jazdu | Media OPEL Slovaquie

Opel demonštroval kooperatívnu vysoko automatizovanú jazdu

download-pdf
download-image
download-all
Wed, 26/09/2018 - 10:00


Opel úspešne demonštroval budúcnosť, ktorá sľubuje menej dopravných nehôd a umožňuje vodičovi čítať, písať alebo odpočívať namiesto neustáleho ovládania automobilu. Automobilový výrobca z Rüsselsheimu sa podieľal na projekte Ko-HAF – “Kooperatives hochautomatisiertes Fahren” – nemeckom výskumnom projekte kooperatívnej vysoko automatizovanej jazdy, ktorý odštartoval v júni 2015. Prototyp Opel Insignia prezentoval funkcie kooperatívnej vysoko automatizovanej jazdy počas prezentácie finálnych výsledkov Ko-HAF v testovacom centre Opel Rodgau-Dudenhofen.

Vozidlo vybavené kooperatívnym systémom pre vysoko automatizovanú jazdu vodič nemusí kontrolovať po celý čas. Môže sa venovať iným činnostiam, no keď ho systém vyzve, musí v určitom časovom intervale prevziať riadenie vozidla. Vozidlo preto musí byť schopné “vidieť” ďalej dopredu ako to umožňujú jeho vlastné senzory. Vozidlá Ko-HAF posielajú informácie o aktuálnych cestných podmienkach ako napríklad staveniskách na ceste, dopravných zápchach alebo nehodách bezpečnostnému serveru (Safety Server). Informácie sa na serveri zbierajú a vyhodnocujú, takže iné vozidlá tak môžu v prípade potreby získať presný obraz trasy pre automatizovanú jazdu – ako umelý horizont, poskytujúci detailný prehľad o ceste pred vozidlom.  

Rola značky Opel v projekte Ko-HAF bola zameraná na digitalizované mapy a proces prechodu vozidla od automatizovanej jazdy k režimu ovládania vodičom. Konštruktéri z Rüsselsheimu, ktorí boli zapojení do projektu, navrhli architektúru, rozhrania a protokoly bezpečnostného servera.

Ďalšou kľúčovou úlohou bol vývoj autolokalizačnej metódy pre vozidlo. Konštruktéri Opel navrhli algoritmy pre vizuálne mapovanie a lokalizáciu, ktoré boli spriahnuté s informáciami z digitálnych máp na palube vozidla, senzorov pohybu a družicového navigačného systému Global Navigation Satellite System (GNSS). Metóda lokalizácie bola overovaná na testovacom prototype Opel Insignia v testovacom centre Opel a na testovacej trase Ko-HAF na diaľniciach v okolí Frankfurtu nad Mohanom.

Druhá oblasť výskumu Opel bola zameraná na činnosť vodiča. Konštruktéri značky vyvinuli softvér a sústavu senzorov, ktoré umožňujú monitorovať a klasifikovať činnosť vodiča v čase, keď vozidlo jazdí v automatickom režime.

 

Scroll